EDB i Undervisningen

WordPerfect - det lille kørekort
Af Jørgen Bøge

Beregnet til gymnasiets brugerkursus i tekstbehandling og til selvstudium.

Bogen er bygget op over en række øvelser, hvortil der findes materiale på en medfølgende diskette.

Sikrer de grundlæggende færdigheder, så man trygt kan begive sig ud i trafikken og på egen hånd manøvrere igennem det kæmpestore område, der udgøres af et godt tekstbehandlingsprogram.

Beregnet til WP version 5.1 og 5.2 til Windows.

36 sider

Pris excl. moms 60 kr.
(ved 5 stk. 48 kr.)

Specialpris ved køb af klassesæt (25 stk.): pbWPkk25 kr.
Ved køb til specialpris medfølger kun ét eksemplar af disketten, som dog frit må kopieres.

Quattro Pro - Kørekortet
Af Kurt Bøge, Mogens Ditlev Hansen, Peter Kibsgaard, Knud Nissen & Henning K. Schou.

Beregnet til gymnasiets brugerkursus i regneark samt til den fagintegrede undervisning i matematik, fysik, naturfag og biologi.

Indhold:

Introduktion - stof til brugerkurset.
Låneafvikling.
Kondital.
Joules Lov.
Kurvefitning.
Måleusikkerheder.

Disketten indeholder opgaver til de enkelte afsnit, eksempler på større opgaver samt konverteringsprogrammer fra DYMOS til importerbart format

Bogen er skrevet til Quattro Pro version 5.

36 sider

Pris excl. moms 75 kr.
(ved 5 stk. 60 kr.)

Specialpris ved køb af klassesæt (25 stk.): pbQPro25 kr.
Ved køb til specialpris medfølger kun ét eksemplar af disketten, som dog frit må kopieres.

Sl69 Arkitektur & Programmering
Af Kurt Bøge, Mogens Ditlev Hansen, Knud Nissen & Henning K. Schou.

Bogen er beregnet til undervisningen i datalogi i gymnasiet og HF. Bogen sigter specielt på belysning af datamatens struktur og på beskrivelse af programmer og sprog.

Om SL69:

I kapitel 1 i Søren Lauesens bog "Elementær datamatik" (Gyldendal 1969), beskrives opbygningen og virkemåden af en meget sipel datamat, som eftertiden har døbt SL69.
Den består af et lager, en akkumulator, en programtæller og et meget begrænset instruktionssæt. Styrken i SL69 er, at den er overskuelig; der er kun 11 forskellige instruktioner og 64 ord i lageret. Alligevel er maskinen særdeles god, når de generelle principper omkring maskinkodeprogrammering skal beskrives.

Indhold

 • Højdepunkter fra maskinarkitekturens historie.
 • Arkitektur og programmering af SL69.
 • SL69 på PC.
 • Introduktion til assemblerprogrammering.
 • Fra højniveau til maskinkode - maskinens niveauer.
 • Beregning af udtryk.
 • Avancerede emner.
48 sider.
Pris (excl. moms): 50 kr. (Ved 5 stk. 40 kr.).

SL69 version 98 til Windows 95/NT
Af Niels Frederiksen

SL69 er et program til simulation af Søren Lauesens maskine på en PC, men der er også understøttelse af DAVID maskinens instruktionssæt. Det kan anvendes i forbindelse med eksisterende hæfter fra ABACUS om SL69 og fra Systime om David.

sl69-2.gif (6445 bytes) På skærmen vises maskinens lager, register og programtæller i et felt i venstre side. Et fuldt udbygget tekstbehandlingsfelt og outputvindue findes i højre side.

(Klik, for at se skærmdump i fuld størrelse)

SL69 er forsynet med oversættere til et assemblersprog samt et enkelt pascalsprog. Programtekst indtastes i tekstbehandlingsfeltet.
Endvidere er SL69 forsynet med et udvidet instruktionssæt, som omfatter stakordrer. Det udvidede instruktionssæt kan slås til og fra, og der kan skifters til DAVID-maskinens instruktionssæt.
Oversættelse og kørsel kan køres i singlestep-mode eller i non-stop-mode. Ved oversættelse i singlestep-mode kan man følge forandringer i lager og symboltabel.
Der medfølger en kortfattet vejledning.

(Vi forhandler også andre programmer af Niels Frederiksen)

Pris (excl. moms): 950 kr.

SL69-MainFrame
Af Kurt Bøge, Mogens Ditlev Hansen, Knud Nissen & Henning K. Schou

SL69-MainFrame er et DOS program, der implementerer SL69 på en PC. Programmet indeholder:

 • Standard SL69 maskine med bootstrap.
 • SL69 maskine, hvor der kan indtastes i lageret.
 • SL69 assembler:

  Assembleren er en 2-passage assembler, hvor 1. passage tager sig af den leksikalske analyse og syntaksanalysen. Samtidig opbygges identifier- og labeltabeller. 2. passage checker om alle identifiere er erklærede og laver det nødvendige fixup.

 • Integreret SL69-editor.

Brugervejledningen indeholder:

 • Vejledning i brug af SL69.
 • Eksempler på bootstrapper og et primitivt operativsystem.
 • Programmerne PRIMITIV og STAK.
 • Vejledning i brug af SL69-assembleren og den integrerede SL69-editor.

  På disketten findes to programmer: PRIMITIV og STAK, incl. kildetekster. Fælles for disse programmer er, at der intet er gjort for at sikre brugerfejl og lignende, og at brugerfladen stort set er sparet bort.
  PRIMITIV simulerer en standard SL69 maskine. Brugeren er her frit stillet til at ændre på / lave tilføjelser til instruktionssættet.
  STAK er en maskine, hvor der er implementeret en stak med tilhørende operationer. Programmeringen foregår ved, at man går direkte ind i kildeteksten til programmet og taster programmet ind der.

 • Syntaksbeskrivelse for SL69-assembleren
Priser (excl. moms): SL69-MainFrame + 1 vejledning 200 kr.