Bestilling via e-mail

Bestillinger modtages gerne via e-mail.
Husk følgende oplysninger:

For de fleste programmer gælder, at navnet på slutbrugeren (dvs. den institution eller privatperson, som har ret til at benytte programmet) bliver lagt ind på disketten.
Hvis slutbrugeren ikke svarer til modtageren, beder vi derfor om:

Bestillinger sendes til salg@forlaget-abacus.dk